1. MILLESTE NÕUETEGA ME TEGELEME?

FlightClaims abistab lennureisijaid nende hüvitiste saamisel, mis on reisijatele ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 lendude hilinemise, tühistamise ja edasilükkamise eest, samuti lennuki pardale mittelubamise eest vastu reisija tahtmist (põhiteenus).

Alates 13.04.2021 aitab FlightClaims lennureisijaid samuti saada lennupiletite eest tasutud raha tagasi tühistatud lennu korral: https://lennunouded.ee/uus-teenus

2. MILLINE ON PÕHITEENUSE HIND?

Kui aitasime klienti lennuhüvitise saamisel, on teenustasu 25% saadud hüvitise summast. Kui meil ei õnnestunud abistada hüvitise saamisel, on teenus teenustasuvaba. Hinnakiri asub jaotises „Kasutustingimused“. Päringu esitamine on TASUTA.

3. KUIDAS PÕHITEENUS TÖÖTAB?

Esimese sammuna tuleb esitada meile päring, kasutades meie kodulehel oleva vormi. Päringu saamisel vaatame selle läbi ning saadame e-vastuse. Teenuse osutamise nõusoleku korral saadame koos vastusega volikirja vormi. Pärast kõigi teenuse osutamiseks vajalikke dokumentide saamist alustame või jätkame kohtuvälist menetlust. Edu saavutamise korral, pärast lennuhüvitise laekumist teostame arvelduse kliendiga. Kui menetluse lõpptulemusena tekib vajadus algatada kohtuprotsess, arutame kliendiga täiendavalt selle läbiviimise tingimusi. Sel etapil, kui klient ei ole meie tingimustel kohtuprotsessis huvitatud, võimaldame kliendil lõpetada meiega sõlmitud leping.

Seisuga 07.07.2020 umbes 90% asjadest lahendame kohtuväliselt ning ainult ligikaudu 10% nõuavad kohtumenetlust.

4. KUI KAUA PEAB VASTUST OOTAMA, KUI ESITASITE MEILE PÄRINGU VÕI SAATSITE E-KIRJA?

Reeglina vastame saadud e-kirjadele ja päringutele 24 töötunni jooksul. Kui Teie vahejuhtum või küsimus vajab põhjalikumat analüüsi või uurimist, siis vastame Teile kolme tööpäeva jooksul.

4.1. MIDA TEHA SIIS, KUI TE EI SAANUD VASTUST KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL?

Palun kontrollige rämpsposti kausta ning päringus märgitud e-posti aadressi korrektsust.

5. KUI PALJU AEGA VÕIB VÕTTA TEENUSE OSUTAMINE?

Teenuse osutamise aeg sõltub enamasti konkreetsest juhtumist ja selle menetluse eripäradest. Kohtuväline menetlus võtab tavaliselt vähemalt mitu kuud aega. Kohtumenetlus võtab üldjuhul samuti vähemalt mitu kuud aega. Täpsema teabe saame kliendile edastada pärast tema päringuga tutvumist.

Enda ajaloos kõige kiirema teenuse suutsime osutada kõigest paari päevaga. Kuid sellised juhtumid on pigem erandlikud. Seevastu on kõige pikemalt kestnud ning edukalt lõppenud teenuse osutamine võtnud peaaegu kaks aastat, kuna lisaks täisväärtuslikkule kohtuvälisele menetlusele nõudis ka kohtuprotsessi.


COVID-19 tõttu paljud lennufirmad on sunnitud märkimisväärselt venitama lennuhüvitiste väljamaksmisega. Sel põhjusel võtab teenuse osutamine tavapärasest rohkem aega.

6. KUIDAS JA MILLAL TOIMUB PÕHITEENUSE EEST TASUMINE?

Teenuse eest tasumine toimub alati kliendile väljastatud arve alusel pärast lennufirma poolt väljamakstud hüvitise laekumist.

Kui lennuhüvitis laekub meie pangakontole, siis arvutame saadud summast maha teenuse hinda ning teostame kliendile vastava pangaülekande 48 tunni jooksul. Seejärel saadame kliendile kinnituse makse teostamise kohta koos tasutud arvega.

Kui lennufirma kannab hüvitise üle kliendi pangakontole, siis pärast selle laekumist väljastame kliendile tasumisele kuuluva arve, mis tuleb kinni maksta seitsme päeva jooksul
.

7. MILLAL AEGUB ÕIGUS NÕUDA LENNUHÜVITIST?

Tähtaeg, mille jooksul on lennureisijal õigus esitada lennufirmale nõue hüvitise väljamaksmiseks varieerub mitmest kuust kuni 10 aastani, kuna see sõltub iga Euroopa Liidu liikmesriigi siseriiklikust tsiviilõigusest. Eesti Vabariigi tsiviilõiguse järgi on lennureisijal õigus nõuda hüvitist kolme aasta jooksul pärast lennuintsidenti toimumist. Samal ajal heaks tavaks oleks aga mitte viivitada nõude esitamisega ehk esitada lennufirmale nõue mõistliku aja jooksul pärast lennuintsidenti toimumist.

8. KAS MÄÄRUS
 261/2004 KEHTIB KA TŠARTERLENDUDE PUHUL? 

Jah. 


9. KAS LENNUREISIJAL PEAB LENNUHÜVITISE NÕUDMISEKS OLEMA KINDLUSTUS?

Ei. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.

10. KAS LENNUREISIJAL ON ÕIGUS NÕUDA LENNUHÜVITIST, KUI TEMA PILETI EEST TASUS KOLMAS ISIK (K.A ETTEVÕTE)? 

Jah. Lennuhüvitise nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult pileti eest. Seadus näeb ette hüvitist reisijale, kellele tekitati ebamugavusi.

11. KAS LAPSEL VÕIB SAMUTI OLLA ÕIGUS LENNUHÜVITISELE?


Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga ning ei oma lennukis eraldi istekohta.

12. MILLISTE LENNUFIRMADEGA ON MEIL KOGEMUST?

Kõige rohkem kogemust on meil järgmiste lennufirmadega: SmartLynx Airlines,
 LOT Polish Airlines, airBaltic, SAS, Ryanair, Finnair, Norwegian Air, TUI Airways.

Samuti on meil kogemus lennufirmadega Turkish Airlines, Aeroflot, Wizz Air, United Airlines, Delta Airlines, Qatar Airways, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Europa, Lufthansa, Ellinair, TAP, Vueling, Tarom.

13. KAS NING MIS TÄHTAJA JOOKSUL ON LENNUFIRMA KOHUSTATUD PILETI EEST TASUTUD RAHA TAGASI MAKSMA COVID-19 TÕTTU TÜHISTATUD LENNU EEST?

Kehtiva määruse versiooni järgi tuleb lennufirmal tagastada reisijale temalt kirjaliku taotluse saamisel piletiraha täies ulatuses seitsme päeva jooksul. Samas tuleb arvestada, et pikaajaliselt kestva pandeemia ajal lennufirmad üritavad teha kõik, mis on võimalik, et jätkata eksisteerimisega, k.a edasi lükata kõikvõimalikud väljamaksed. Võttes arvesse globaalse kriisi kriitilisi tagajärgi lennufirmade jaoks tuleb samuti arvestada, et lennufirmal pole füüsiliselt võimalik teostada sadu tuhandeid tagasimakseid nii lühikese tähtaja jooksul. Tõenäoliselt ka seadusandja pole määruse koostamisel arvesse võtnud, et kunagi võib terve tsiviillennundussektor mitmeks kuuks seisma jääda. Alates määruse jõustumise kuupäevast - 2004 - pole määrust paraku ka kordagi täiendatud vaatamata selle puudulikkusele.

13.1. MIS ON SEE SUMMA, MIDA LENNUFIRMA PEAB REISIJALE LENNU TÜHISTAMISE KORRAL, VIIMASE NÕUDEL, PILETI EEST TAGASI MAKSMA, KUI PILET SAI OSTETUD VAHENDAJA KAUDU? KAS VAHENDAJA TASU KUULUB SAMUTI TAGASTAMISELE?

Vastused annab ELi kohtu resolutsioon asjas C‑601/17. Resolutsiooni järgi vahendustasu kuulub tagastamisele, kui lennufirma oli kokkulepitud vahendustasu lisamisest teadlik.


Käesolev jagu uuendati 13.04.2021