1. MILLESTE NÕUETEGA ME TEGELEME?

FlightClaims eelkõige abistab lennureisijaid nende hüvitiste saamisel, mis on ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 lendude hilinemise, tühistamise ja edasilükkamise eest, samuti lennuki pardale mittelubamise eest vastu reisija tahtmist (põhiteenus).

Alates 13.04.2021 samuti aitame reisijaid lennupileti eest tasutud raha tagasisaamisel tühistatud lennu korral: https://lennunouded.ee/uus-teenus

2. MILLISTE LENNUFIRMADEGA ON MEIL KOGEMUST?

Kõige rohkem on meil kogemust lennufirmadega SmartLynx Airlines, LOT Polish Airlines, airBaltic, SAS, Finnair, Ryanair ja Norwegian Air.

Samuti on meil kogemust lennufirmadega
 
Turkish Airlines, Aeroflot, TUI Airways, Wizz Air, United Airlines, Delta Airlines, Qatar Airways, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Europa, Lufthansa, Ellinair, TAP, Vueling, Tarom.

3. KUI PALJU MEIE TEENUSED MAKSAVAD?

3.1. LENNUHÜVITISEGA SEOTUD TEENUS

Kui aitasime klienti lennuhüvitise saamisel, on teenustasu 25% saadud hüvitise summast. Kuni 01.06.2022 käibemaksu teenustasule ei lisata, mis hüvitise saamise korral garanteerib kliendile 75% saadud hüvitise summast. Kui meil ei õnnestu abistada hüvitise saamisel, on teenus teenustasuvaba. Hinnakiri asub jaotises „Kasutustingimused“.


3.2. LENNUPILETI RAHA TAGASTAMISEGA SEOTUD TEENUS

Selle teenuse puhul koosneb meie teenustasu sellest, mis meil õnnestub lennufirmalt kohtumenetlusega sisse nõuda v.a rahasumma, mis on lennufirma kohustatud lennu tühistamise tõttu meie kliendile tagastama. Seda summat saab klient täies ulatuses tagasi. Kui meil ei õnnestu aidata raha tagasisaamisel, on teenus samuti teenustasuvaba. 

4. KUIDAS MEIE TEENUSED TÖÖTAVAD?

4.1. LENNUHÜVITISEGA SEOTUD TEENUS


Kõigepealt on vaja esitada meile päring meie kodulehel oleva vormi kaudu. Päringu saamisel sellega tutvub meie spetsialist ning koostab esimesel võimalusel vastuse. Vastused päringutele saadame e-posti teel.

Teenuse osutamise nõusoleku korral saadame koos vastusega volikirja vormi. Pärast teenuse osutamiseks vajalikke dokumentide saamist teeme üldjuhul kahe tööpäeva jooksul vajalikke toiminguid (üldjuhul esitame nõude või jätkame kohtuvälist menetlust). Kui meie rakendatud meetmed toovad soovitud tulemust, siis pärast hüvitise laekumist teostame kliendiga kokkulepitud arvelduse.

Kui hüvitise saamiseks jääb kohtuvälistest meetmetest väheks, siis arutame kliendiga eraldi kohtumenetluse läbiviimise võimalust ja tingimusi. Kokkuleppe saavutamise korral sõlmime kliendiga täiendav leping, misjärel algatame võlgniku suhtes e-kohtumenetlust ning pärast, vajadusel, täitemenetlust.

Selle teenuse osutamise eelduseks on eelkõige kliendi õigus nõuda lennuhüvitist määruse 261/2004 alusel.

4.2. LENNUPILETI RAHA TAGASTAMISEGA SEOTUD TEENUS

Kõigepealt on vaja esitada meile päring meie kodulehel oleva vormi kaudu. Päringu saamisel sellega tutvub meie speltsialist ning koostab esimesel võimalusel vastuse. Vastused päringutele saadame e-posti teel.

Teenuse osutamise nõusoleku korral saadame koos vastusega teenuse osutamise lepingu. Lepingu sõlmimisel algatame mõistliku aja jooksul võlgniku suhtes e-kohtumenetlust ning pärast, vajadusel, täitemenetlust.

Selle teenuse osutamise eelduseks on: klient on varasemalt kirjalikult esitanud õigele lennufirmale piletiraha korrektse tagasimaksenõude ning ei saanud sellele vastust ega nõutud raha tagasi seitsme kalendripäeva jooksul või saadud vastus osutus äraütlevaks või lennufirma sundis klienti vastu võtma vautšerit. 

5. KUI PALJU AEGA VÕIB VÕTTA TEENUSE OSUTAMINE?

Teenuse osutamise aeg sõltub eelkõige konkreetsest juhtumist ja selle menetluse eripäradest. Tavaliselt võtab teenuse osutamine vähemalt mitu kuud aega, kuna nii kohtuväline menetlus kui ka kohtumenetlus üldjuhul nõuavad vähemalt seda aega.

Enda ajaloos kiireima teenuse suutsime edukalt osutada kõigest paari päevaga. Sellised juhtumid on aga erandlikud. Seevastu kõige pikemalt kestnud ning edukalt lõppenud teenuse osutamine on võtnud peaaegu kaks aastat, kuna see vajas lisaks täisväärtuslikule kohtuvälisele menetlusele oma eripäradega ka kohtuprotsessi.


Sellised asjaolud nagu näiteks COVID-19 tagajärjed lennufirmade jaoks ja Harju Maakohtu ülekoormatus võivad samuti pikendada teenuse osutamise aega.

6. KUIDAS JA MILLAL TOIMUB TEENUSTE EEST TASUMINE?

Lennuhüvitise nõudmisega ning lennupileti raha tagastamisega seotud teenuste eest tasumine toimub kliendile väljastatud arve alusel pärast lennufirma poolt väljamakstud raha laekumist.

Kui raha laekub meile, siis arvutame saadud summast maha kokkulepitud teenuse hinda ning teostame kliendile vastava pangaülekande kahe tööpäeva jooksul. Seejärel saadame kliendile kinnituse makse teostamise kohta koos tasutud arvega.

Kui lennufirma kannab raha üle kliendi pangakontole, siis pärast selle laekumist väljastame kliendile seitsme päeva jooksul tasumisele kuuluva arve
.

7. MIS AJA JOOKSUL ME VASTAME KLIENTIDE PÄRINGUTELE JA E-KIRJADELE?

Üldjuhul vastame klientide päringutele ja e-kirjadele esimesel võimalusel kahe tööpäeva jooksul, kui meie üldine töökoormatus on tavapärane. Kui reisija vahejuhtum või küsimus vajab põhjalikumat analüüsi, uurimist või mahukamat vastust, siis püüame vastata esimesel võimalusel nelja tööpäeva jooksul. Suurendatud töökoormatuse puhul vastame hiljemalt seitsme päeva jooksul.

7.1. MIDA TEHA SIIS, KUI TE EI SAANUD MEIE VASTUST SEITSME PÄEVA JOOKSUL?

Palun kontrollige kõigepealt rämpsposti kausta ning seejärel meile esitatud päringus märgitud e-posti aadressi korrektsust. Kui rämpsposti kaust osutub tühjaks ning päringus märgitud e-posti aadress on õige, palun andke meile sellest märku e-posti teel support@flightclaims.ee. Kui päringus märgitud e-posti aadressile meie vastus ei jõua, teavitame sellest saajat SMS-i teel, kui päringus on märgitud telefoninumber.

8. MILLAL AEGUB REISIJA ÕIGUS NÕUDA LENNUFIRMALT LENNUHÜVITIST?

See tähtaeg sõltub sellest, mis riigi siseriiklikut õigust saab kohaldada. Eesti Vabariigi tsiviilõiguse järgi on lennureisijal õigus nõuda hüvitist kolme aasta jooksul pärast lennuintsidenti toimumist.

9. KAS MÄÄRUS
 261/2004 KEHTIB KA TŠARTERLENDUDE PUHUL? 

Jah. 


10. KAS LENNUREISIJAL PEAB LENNUHÜVITISE NÕUDMISEKS OLEMA KINDLUSTUS?

Ei pea. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.

11. KAS LENNUREISIJAL ON ÕIGUS NÕUDA LENNUHÜVITIST, KUI TEMA PILETI EEST TASUS KOLMAS ISIK (K.A ETTEVÕTE)? 

Jah. Lennuhüvitise nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult pileti eest. Seadus näeb ette hüvitist reisijale, kellele ebamugavusi tekitati.

12. KAS LAPSEL VÕIB SAMUTI OLLA ÕIGUS LENNUHÜVITISELE?


Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga ning ei oma lennukis eraldi istekohta.

13. MIS TÄHTAJA JOOKSUL ON LENNUFIRMA TEMA POOLT TÜHISTATUD LENNU KORRAL KOHUSTATUD REISIJALE PILETIRAHA TAGASI MAKSMA?

Kui lennufirma tühistab lendu ning ei taga reisijale sobivat alternatiivi, peab ta määruse 261/2004 järgi reisijale viimase käest kirjaliku tagasimakse nõude saamisel tagastama piletiraha täies ulatuses ilma eranditeta seitsme päeva jooksul.

13.1. KES PEAB REISIJALE TEMA LENNUPILETI RAHA TAGASTAMA, KUI PILET OLI OSTETUD VAHENDAJA KAUDU? KAS VAHENDAJA TASU KUULUB SAMUTI TAGASTAMISELE?

Vastuseid annab ELi Kohtu resolutsioon asjas C‑601/17. Resolutsiooni järgi peab lennufirma tagastama ka vahendustasu, kui ta oli kokkulepitud vahendustasu lisamisest teadlik.

Käesolev jagu uuendati 05.06.2021