KAS JA MIKS TASUB VALIDA ENDALE LENNUHÜVITISE NÕUDMISEKS ESINDAJA?

Küsimus, mis tekib paljudel lennureisijatel ning mis tihtipeale paneb lennureisijaid otsuse ette. Mõned lennureisijad proovivad iseseisvalt hakkama saada lennuhüvitise saamisega, teised on seisukohal, et parem on leida endale kogemustega esindaja, et loobuda eelkõige ajakulust, igasugusest koormusest ja riskidest. Milline seisukoht on tegelikkuses õige ning miks nii on?

Iseseisva tegutsemise korral on oluline arvestada eelkõige asjaoluga, et kui rõhuv enamus lennufirmadest näevad, et reisija esitab oma nõude iseseisvalt, siis üldjuhul neil on lihtsam keelduda tavahüvitise maksmisest või vähemalt venitada sellega. Osadele lennureisijatele võib lennufirmalt saadud äraütlev vastus tunduda õiglusliku keeldumisena, sest enamus juhtudel on see esmapilgul juriidiliselt põhjendatud. Tegelikkuses on pigem tegemist lennufirma juristide meeskonna poolt hoolikalt ettevalmistatud valmisvastusega. Olenevalt erinevatest asjaoludest võib lennufirma vastuses sisalduv informatsioon vastata tõele ning keeldumine olla tõepoolest õigustatud seaduse raames. Peale selle puudub reisijal üldjuhul korrektse nõude esitamise kogemus, sealhulgas õige tavahüvitise summa määramine, mis on esimene ja seega väga oluline samm. Lisaks on oluline, et nõude esitaja tunneks hästi seadusi ja oleks teadlik kõikidest olulistest kohtuotsustest, tähtaegadest, nõuetest, tavahüvitise nõude esitamise võimalustest ja nende nüanssidest.

Professionaalsel esindajal on täpne ettekujutus, millised võimalused on kliendi juhtumi asjaajamiseks lennufirma äraütleva vastuse korral. Hea esindaja on samuti teadlik, kas pärast äraütleva vastuse saamist on mõtet pidada läbirääkimisi lennufirmaga ning kuidas tuleks vajadusel läbirääkimisi soovitud tulemuse saavutamise jaoks pidada. Lisaks, kui perspektiivikas on edaspidine asjaajamine äraütleva vastuse saamise korral ning kui palju aega võib nõuda edaspidine menetlus pärast erinevate asutuste poole pöördumist. Arvestamata ei saa jätta ka nende asutuste nõuetega ja kui tõhusa lõpptulemuseni võib nende asutuste poole pöördumine lõppkokkuvõttes viia, mainimata sealjuures kohtu poole pöördumist. Seega, personaalseks asjaajamiseks võib minna palju aega, teadmisi ja muid ressursse. Kui kõiki eespool toodud asjaolusid arvestada, siis reeglina pole lennureisija kõigest teadlik ning eksimise risk on suurem. Sellepärast tasub iga kord põhjalikult kaaluda, kas proovida iseseisvalt hakkama saada või pöörduda kohe mõne usaldusväärse ja kogemusliku esindaja poole, tasudes edu saavutamise korral umbes ühe neljandikku lennufirmalt saadud summast ja seda ainult asja positiivse lõpptulemuseni viimise korral.

Allpool olevate asjaolude põhjal saate ära otsustada, kas tasub kaaluda FlightClaims OÜ-d enda esindajana. Vaatamata ülalpool mainitule võib selliste lennufirmadega nagu Ryanair, KLM ja SAS soovi korral proovida ka iseseisvalt hakkama saada.

MIKS VALIDA FLIGHTCLAIMS OÜ-D?

1. FlightClaims OÜ on usaldusväärne, vastutustundlik, sõbralik ja kodumaine ettevõte, kelle peamine eesmärk on saavutada oma klientide jaoks soovitud tulemus

2. Me pakume oma klientidele eesti ettevõtete seas soodsaimat teenuse lõpliku hinda (kuni FlightClaims OÜ muutub taas käibemaksukohustuslaseks);

3. FlightClaims OÜ poolt pakutav teenus ehk lennureisijate abistamine lennuhüvitiste saamisel on täielikult kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles sõltuvalt eelistusest ;

4. Meil on üle 1000 (tuhande) lennuhüvitiste saamisel edukalt abistatud ja teenusega rahule jäänud klienti ;

5. Ettevõtte peaspetsialistil on rohkem kui kolmeaastane kogemus erinevate lennufirmade ja asutustega suhtlemisel ;

6. Ligikaudu 80% (kaheksakümmend protsenti) FlightClaims OÜ poolt menetlusse võetud avaldustest saavad soovitud lahenduse ;

7. Ligikaudu 95% (üheksakümmend viis protsenti) juhtumitest lahendatakse kohtuväliselt ;

8. Ligikaudu 98% (üheksakümmend kaheksa protsenti) pangaülekannetest teeb FlightClaims OÜ oma klientidele klientide lennuhüvitiste laekumistega samal päeval ;

9. Lennuhüvitise laekumisel lennufirmalt otse kliendi pangakontole anname kliendile garanteeritult seitse päeva FlightClaims OÜ arve tasumiseks ning vajadusel täiendavalt seitse päeva makse teostamiseks ;

10. FlightClaims OÜ klient saab FlightClaims OÜ-ga sõlmitud lepingust taganeda omal tahtel kuue kuu möödumisel pärast kliendi nõude esitamist, kui selle aja jooksul ei õnnestu FlightClaims OÜ-l kliendi juhtumis üldse edasi jõuda ;

11. Lennuhüvitise saamise ebaõnnestumisel ükskõik, mis põhjusel, ei pea klient FlightClaims OÜ-le osutatud põhiteenuse eest midagi tasuma ehk FlightClaims OÜ-l on huvi asjaajamise protsess eduka lõpuni viia ;

12. FlightClaims kunagi ei ignoreeri oma kliente ehk alati vastab oma klientide e-kirjadele ning teeb seda alati mõistliku aja jooksul ;

13. FlightClaims OÜ kogu aeg areneb täiendades oma kogemuspagasi uute teadmiste, oskuste ja kogemustega ning suutes seeläbi pakkuda oma klientidele kvaliteetsemat teenust ;

14. Pakume igaühele mugavat, kiiret, lihtsat, kaasaegset volikirja täitmise ja allkirjastamise võimalust ;

15. FlightClaims OÜ poole on imelihtne pöörduda – Te ei pea kuhugi kohale minema – kõik toimib interneti teel ning algab Teie avalduse ehk päringu esitamisest veebilehel lennunouded.ee oleva ankeedi kaudu .

Klientide arvamused FlightClaims OÜ kohta: https://www.facebook.com/pg/lennunouded.ee/reviews/


Käesolev jagu uuendati 16.12.2019.