LENNU TÜHISTAMINE VÕI GRAAFIKU MUUTMINE

Lennu tühistamise või selle graafiku muutmise korral on oluline Teid tühistamisest või muutmisest etteteavitamise aeg. Määrus näeb ette erisusi, mis sõltuvad etteteatamise ajast:
  • rohkem kui 14 päeva;
  • 14–7 päeva;
  • või vähem kui seitse päeva enne lennu algset väljumisaega.
 
Allpool asuvad kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel põhinevad baasnäited, mil reisijal tekib õigus nõuda lennufirmalt lennuhüvitist lennu tühistamise või selle graafiku muutmise eest. Need näited on koostatud arvestusega, et Teid teavitati tühistamisest või muudatusest vähem kui seitse päeva enne lennu väljumisaega või ei teavitatud sellest üldse.


LENNU TÜHISTAMINE

1) ELi sisene lennureis koosnes ühest lennust (nt Tallinn – Helsinki), mis tühistati, ning Teile ei pakutud ega tagatud tasuta asenduslendu, mis oleks jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul Helsinkisse) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tagati tasuta asenduslend, millega jõudsite sihtkohta ilma tõrgeta vähemalt kaks tundi hiljem.

2) Lennureis EL-ist kolmanda riiki vahepeatusega EL-is koosnes kahest ühtse õhuveolepinguga ühendatud lendudest (nt lennust Tallinn – Helsinki ja jätkulennust Helsinki – New York) ja esimene lend tühistati, mille tõttu Te ei jõudnud jätkulennule, ning Teile ei pakutud ega tagatud tasuta asenduslende, millest viimasega oleksite jõudnud oma lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul New Yorki) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tagati asenduslennud, millest viimasega saabusite ilma tõrgeta oma lennureisi lõppsihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem. Samad põhimõtted kehtivad ka siis, kui tühistati jätkulend.

LENNUGRAAFIKU MUUTMINE

Lennugraafiku enneaegset muutmist hilisemaks või varasemaks tuleb käsitleda lennu tühistamist puudutavate sätete järgi.

Lennugraafiku varasemaks muutmise korral võib lendu lugeda tühistatuks, kui uue graafiku järgi peab lend väljuma vähemalt üks tund varem (vt ELi Kohtu otsust asjas C‑263/20).

Lennugraafiku hilisemaks muutmise korral võib lendu lugeda tühistatuks, kui uue graafiku järgi peab lend saabuma sihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem.


Samuti tuleb sõltuvalt vahejuhtumi asjaoludest käsitleda lennu tühistamise sätete järgi lendu, mis küll väljus, kuid seejärel pöördus tagasi lennujaama või mis pärast õhku tõusmist maandus muus lennujaamas, kui oli lennuplaaniga ette nähtud. 

Kui lennuk tõusis õhku, kuid seejärel pöördus tagasi ning hiljem see lend teostati sama lennukiga, siis olukorrale kohalduvad siiski lennu hilinemist puudutavad sätted.

ÜHTNE ÕHUVEOLEPING

Ühtse õhuveolepingu all mõeldakse
mitme lennu ja ühe suuna kohta lennufirma väljastatud broneeringut, mis moodustavad seega ühte lennureisi ühtse broneeringukoodiga kõigi lendude kohta (nt lennureis, mis koosneb kahest Lufthansa lennust Tallinn – Frankfurt ja Frankfurt – Dubai ühtse broneeringukoodiga WN7J9Z).

❗️Kui tegu on vahendaja (nt Kiwi) väljastatud lennubroneeringuga, mis sisaldab mitu regulaarset lendu ühes suunas, siis ei tähenda see, et need lennud on omavahel vaikimisi juriidilises mõttes seotud. Niisiis võib reisijal olla sõlmitud mitu eraldiseisvat õhuveolepingut, mida käsitletakse eraldiseisvate lennureisidena. Lennufirma broneeringukood ja e-pileti number aitavad tuvastada mitu õhuveolepingut Teil sõlmitud on – kui kood või number on sama kõigi lennu kohta, on tegu ühe õhuveolepinguga.


EI SOOVI ISE SÕDIDA LENNUFIRMA VASTU?

Esitage meile päring! Võtame kõik Teie nõuetega seotud mured enda kanda.

Meiega saate tutvuda, lugedes jagusid „KKK“ või „Miks meie?“. Meie klientide tagasiside asub jaos „Tagasiside“.


Jagu uuendati 16.03.2024