LENNU TÜHISTAMINE VÕI MUUTMINE

Lennu tühistamise või muutmise korral on eeskätt oluline Teid tühistamisest või muutmisest etteteavitamise aeg. Määrus näeb ette erisusi, mis sõltuvad etteteatamise ajast:
– rohkem kui 14 päeva;
– 14–7 päeva;
– või vähem kui seitse päeva;
enne lennu väljumisaega.
 
Allpool asub kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel põhinevad näited, mil reisijal tekib määruse järgi õigus nõuda lennufirmalt hüvitist lennu tühistamise eest. Need näited on koostatud arvestusega, et Teid teavitati tühistamisest vähem kui seitse päeva enne lennu väljumisaega või ei teavitatud sellest üldse.


LENNU TÜHISTAMINE

– Ühest lennust koosnenud lennureisi korral, juhul, kui Teie lend (näiteks Tallinn-Helsinki) tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul Helsinkisse) vähem kui kaks tundi hiljem. Või, kui Teile tasuta tagati asenduslend, mis pidi saabuma sihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem.
 
– Kui lennureis koosnes mitmest lennust (näiteks, lennust Tallinn-Helsinki ja jätkulennust Helsinki-Praha) ning oli vormistatud ühe broneeringuna, juhul, kui esimene lend tühistati, Te ei jõudnud jätkulennule ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul Prahasse) vähem kui kaks tundi hiljem. Või, kui Teile tasuta tagati asenduslennud, millest viimane pidi saabuma sihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem. Samad reeglid kehtivad juhul, kui tühistati jätkulend.

Ühe broneeringu all on mõeldud eelkõige lennufirma, mitte vahendaja broneering. Kui lennubroneering oli koostatud vahendaja, näiteks Kiwi, kaudu ning sisaldab mitu lendu, ei tähenda see automaatselt, et tegemist on juriidilises mõistes omavahel ühendatud lendudega ehk ühe lennureisiga. Niiviisi võib üks vahendaja koostatud ja mitu lendu sisaldav lennubroneering koosneda mitmest ning juriidilises mõistes omavahel mitteseotud lennureisidest.

LENNU MUUTMINE

Lennugraafiku enneaegset muutmist hilisemaks või varasemaks tuleb käsitleda lennu tühistamist puudutavate sätete järgi. Lennugraafiku varasemaks muutmise korral võib lendu lugeda tühistatuks, kui uue graafiku järgi peab lend väljuma vähemalt üks tund varem.


Samuti tuleb sõltuvalt vahejuhtumi asjaoludest käsitleda lennu tühistamise sätete järgi lendu, mis küll väljus, kuid seejärel pöördus tagasi lennujaama või mis pärast õhku tõusmist maandus muus lennujaamas, kui oli lennuplaaniga ette nähtud. 

Kui lennuk tõusis õhku, kuid seejärel pöördus tagasi ning hiljem see lend teostati sama lennukiga, siis olukorrale kohalduvad siiski lennu hilinemist puudutavad sätted.


EI SOOVI ISE SÕDIDA LENNUFIRMA VASTU?

Esitage meile päring! Võtame kõik Teie nõuetega seotud mured enda kanda.

Meiega saate tutvuda, lugedes jagusid „KKK“ või „Miks meie?“. Meie klientide tagasiside asub jaos „Tagasiside“.


Jagu uuendati 10.05.2023.