MILLISTEL JUHTUDEL ON LENNUREISIJAL ÕIGUS NÕUDA LENNUFIRMALT STANDARDSET KOMPENSATSIOONI EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI?

Lennureisijal tekib õigus nõuda lennufirmalt kompensatsiooni määruse alusel probleemse lennu eest, kui tema lennureisi alguspunkt asub Euroopa Liidu liikmesriigis. Samuti on lennureisija õigustatud nõuda kompensatsiooni juhul, kui probleemseks osutus lend väljumisega kolmandast riigist Euroopa Liidu riiki eeldusel, et selle käitajaks oli EL-is registreeritud lennufirma. Euroopa Liidu all mõistetakse 28 liikmesriiki ning Islandi, Norra ja Šveitsi riike, samuti Madeirat, Kanaari ja teisi mõne EL-i liikmesriigile kuuluvaid saari.
 
Kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel baseeruvad näited (allpool olev loetelu ei ole ammendav).
 
Lühendite tähendused

TLL – Tallinna lennujaam;
HEL – Helsingi lennujaam;
PRG – Praha lennujaam;
NYC – New Yorki lennujaam;
SVO – Moskva lennujaam;
KJA – Krasnoyarski lennujaam;
LAS – Las Vegase lennujaam;
LAX – Los Angelesi lennujaam;
EL – Euroopa Liit;
Kolmas riik – riik, mis ei kuulu EL-i.
 

LENNU HILINEMINE
 
NB! Oluline on meeles pidada, et lennu saabumisel läheb hilinemise aeg lukku siis, kui tehakse vähemalt üks lennuki ustest lahti, eesmärgiga lubada reisijatel lennukist väljuda.
 
1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teie otselend, näiteks TLL-HEL, hilines pikaajaliselt ning selle tulemusena saabusite oma lennureisi lõppsihtkohta (HEL) vähemalt kolm tundi hiljem.
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-NYC) juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu Teil polnud võimalik jõuda jätkulennule ning lennufirma poolt Teile tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta (NYC) vähemalt kolm tundi hiljem (eksisteerib erand).
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-SVO ja jätkulennust SVO-KJA) juhul, kui jätkulend hilines pikaajaliselt, mistõttu saabusite oma lennureisi lõppsihtkohta (KJA) vähemalt kolm tundi hiljem. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennufirma poolt teostatud lendudega, siis vastutavaks lennufirmaks on see, kes käitas esimest lendu.
 
2.2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja selle jätkulendudest NCY-LAS ja LAS-LAX) juhul, kui teine lend NCY-LAS hilines ning selle tõttu Teil polnud võimalik jõuda lennule LAS-LAX, ning lennufirma poolt Teile tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta (LAX) vähemalt kolm tundi hiljem (eksisteerib erand). Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennufirma teostatud lendudega (silmas peetakse algselt broneeritud lende), siis vastutavaks lennufirmaks on see, kes käitas esimest lendu.

LENNU TÜHISTAMINE
 
NB! Lennu tühistamise korral on oluline Teid tühistamisest etteteavitamise aeg – määrus näeb ette erisusi, mis sõltuvad etteteatamise ajast: rohkem kui 14 päeva, 7-14 päeva või vähem kui seitse päeva enne lennu kavandatud väljumisaega.
 
NB! Allpool olevad näited lennu tühistamise kohta on koostatud arvestusega, et Teid teavitati lennu tühistamisest vähem kui seitse päeva enne lennu kavandatud väljumisaega või ei teavitatud sellest üldse.
 
1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teie otselend näiteks TLL-HEL tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (HEL) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite HEL-sse vähemalt kaks tundi hiljem (eksisteerib erand).
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-PRG) juhul, kui esimene lend tühistati, mistõttu Te ei jõudnud jätkulennule ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (PRG) vähem kui kaks tundi hiljem võrreldes jätkulennu HEL-PRG kavandatud saabumisajaga. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite PRG-sse vähemalt kaks tundi hiljem (eksisteerib erand). Selle näite puhul kehtivad samad reeglid ka juhul, kui tühistati jätkulend HEL-PRG.
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja jätkulennust NCY-LAS) juhul, kui jätkulend tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (LAS) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite LAS-sse vähemalt kaks tundi hiljem (eksisteerib erand). Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennufirma lendudega (silmas peetakse algselt broneeritud lende), siis vastutavaks lennufirmaks on see, kes käitas esimest lendu.


LENNUGRAAFIKU HILISEMAKS MUUTMINE

Lennugraafiku hilisemaks muutmist enne lennu esialgselt kavandatud väljumisaega saab määruse järgi võrdsustada olukorraga, mil lend tühistati ning reisijale tasuta tagati asenduslend. Seetõttu niisugustele olukordadele kohaldub lennu tühistamise regulatsioon.

LENNUFIRMA KEELDUMINE LUBADA REISIJAT LENNU PARDALE VASTU REISIJA TAHTMIST

1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teid jäeti näiteks lennust TLL-HEL maha.
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-NYC) juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu lennufirma ekslikult arvas, et Te ei jõua jätkulennule ning vormistas Teie pileti ette ümber, kuigi tegelikkuses jõudsite õigete väravateni jätkulennule pardaleastumise teostamise ajal ehk õigeaegselt, kuid vaatamata sellele Teid ei lubatud selle pardale.
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja jätkulennust NCY-LAS) juhul, kui Teid jäeti jätkulennust maha. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennufirma lendudega, siis vastutavaks lennufirmaks on see, kes käitas esimest lendu.

MILLISTEL JUHTUDEL PUUDUB LENNUREISIJAL ÕIGUS NÕUDA LENNUFIRMALT STANDARDSET KOMPENSATSIOONI EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI?

Kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel baseeruvad näited (allpool olev loetelu ei ole ammendav).
 
1. Näiteks, kui probleemseks osutus lennufirma Aeroflot lend SVO-TLL või ABA-SVO (ehk kolmanda riigi lennufirma lend väljumisega kolmandast riigist ja saabumisega EL-i või täielikult väljaspool EL-i).
 
2. Lennu tühistamise või lennugraafiku hilisemaks muutmise korral, kui Teid teavitati sellest rohkem kui 14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega.
 
3. Ühest otselennust koosnenud lennureisi ja selle lennu hilinemise korral, kui saabusite selle lennuga sihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
3.1. Näiteks kahest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui need mõlemad olid broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines ning vaatamata sellele Te ikkagi jõudsite jätkulennule. Või juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu Te jätkulennule ei jõudnud, kuid lennufirma tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
3.2. Mitmest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines, mistõttu Te ei jõudnud jätkulennule ning otsustasite kas loobuda lennureisi jätkamisest või soetasite ise uue lennupileti omal kulul.

 
KUI LENNUREISIJAL ON EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI ÕIGUS NÕUDA STANDARDSET KOMPENSATSIOONI, SIIS MILLISTEL JUHTUDEL VÕIB LENNUFIRMA ÕIGUSPÄRASELT KEELDUDA SELLE MAKSMISEST?

Lennufirmal on määruse järgi õigus keelduda kompensatsiooni maksmisest, kui lennu plaanijärgset väljumist negatiivselt mõjutas erakorraline asjaolu selle määruse mõistes ning kui lennufirma poleks seetõttu suutnud vältida lennugraafiku rikkumist isegi siis, kui lennufirma poolt oleks tarvitusele võetud kõik mõistlikud meetmed. Lennufirma peab ka suutma seda tõendada. Lisaks sellele on oluline meeles pidada, et erakorralise asjaolu mõjul on olemas ajaline kestus ning niipea, kui selle mõju lõpeb, hakkab kulgema lennu hilinemise aeg,  mille eest vastutab lennufirma. Määruses on välja toodud mõned näited asjaolude kohta, mida võib pidada erakorralisteks. Näiteks võib määruse järgi olla erakorraliseks asjaoluks sobimatu ohutu lennu teostamiseks ilmastik, lennujuhtimiskeskuse piirang, streik, turvalisuse oht, poliitiline ebastabiilsus. Samuti võib erakorraliseks asjaoluks olla näiteks lennuki varjatud tootmisdefekt, mis ohustab lennu ohutust, kuid selle juhtumi toimumise tõenäolisus on reeglina väga väike. Mis puudutab streike, siis lennureisijal puudub õigus standardsele kompensatsioonile, kui tegemist oli muu kui lennufirma töötajate streigiga ehk näiteks lennujuhtimiskeskuse töötajate streigiga. Lennufirma töötajate streik on vaieldav. Näiteks, Euroopa Liidu Kohtu resolutsiooni järgi äkiline lennufirma töötajate streik ei kuulu erakorraliste asjaolude hulka määruse mõistes. Kui Teie lend osutus probleemseks lennufirma töötajate streigi tõttu ning määruse järgi olete õigustatud standardset kompensatsiooni nõudma, siis Teil tuleb, tõenäoliselt, pöörduda lõppkokkuvõttes oma õiguste kaitseks kohtu poole. Lennuki pardale mittelubamisel vastu reisija tahtmist ei pea lennufirma maksma kompensatsiooni, kui põhjus seisnes näiteks turvalisusega või dokumentidega seotud probleemis. Igal juhul tuleb kompensatsiooni saamise õiguse tuvastamise osas õige vastuse saamiseks põhjalikult analüüsida igat üksikjuhtumit.

MILLEST OLENEB STANDARDSE KOMPENSATSIOONI SUURUS?

Standardse kompensatsiooni suurus sõltub vahemaast üheainsas lennubroneeringus märgitud lennureisi alguspunkti ja lõppsihtkoha vahel:
  • kui reisi vahemaa ei ületa 1500 km, siis hüvitise suurus on 250 eurot;
  • kui reisi vahemaa jääb 1500 km ja 3500 km vahele, siis hüvitise suuruseks on 400 eurot.
  • kui reisi vahemaa ületab 3500 km, siis on Teil juba õigus 600 eurole.
* Teatud olukordades on lennufirmal õigus vähendada standardse kompensatsiooni summat poole võrra. Samuti on täielikult EL-i piires teostatud probleemse lennu eest võimalik saada seaduse järgi kõige rohkem 400 eurot standardset kompensatsiooni, isegi kui reisi vahemaa ületab 3500 km. Näiteks pikaajaliselt hilinenud lennu TLL-TFS (Tallinn-Tenerife) eest on võimalik saada kõige rohkem 400 eurot hüvitist, mitte 600, kuigi TLL-TFS vahemaa on 4689 km õige arvutamismeetodi järgi.

Vahemaa pikkuse alguspunktist lõppsihtkohani saab soovi korral teada siin. Vahepeatused arvesse ei lähe.

LENNU HILINEMINE
250-600 eurot kompensatsiooni

LENNU TÜHISTAMINE VÕI EDASILÜKKAMINE
250-600 eurot kompensatsiooni

Küsimuste tekkimisel palume saata need
e-postile support@flightclaims.ee.
 
Käesolev jagu uuendati 04.11.2019.

LENNUST MAHAJÄTMINE
250-600 eurot kompensatsiooni